Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Công việc: Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ windows key của công ty/ mua máy móc tự làm (công ty hỗ trợ lên lịch hẹn với khách hàng). 100-105 dumps Tìm kiếm khách hàng mới (cá nhân/ công ty). Yêu cầu: Nam từ 18t-30t. Có xe máy, rành đường thành