cauhoithuonggap tia sang

Các câu hỏi thường gặp về các dịch vụ Vệ Sinh?

1. Bao lâu thì nên vệ sinh nệm và khử trùng Nệm?          Vâng, nếu bạn là người quan tâm chăm sóc đến các thành viên trong gia đình, chúng tôi khuyên bạn nên làm vệ sinh nệm ít nhất (02) hai lần một năm, hoặc mỗi (03) ba tháng nếu gia